Theo đó, dự kiến thời gian thu phí từ 6h đến 19h hằng ngày, mức thu 40.000 đồng/ô tô cá nhân, 30.000 đồng/taxi (có đăng ký tại TP HCM), 50.000 đồng/xe tải, xe buýt thương mại (kể cả xe biển số xanh) và không thu phí chiều ra khỏi trung tâm thành phố.

Dự án đang được hoàn thiện để trình Ủy ban MTTQ TP HCM, lấy ý kiến các chuyên gia, nhân dân trước khi trình HĐND TP.

Người dân, các chuyên gia, đại diện Hiệp hội vận tải TP HCM nói gì về dự án này?

Mỹ Uyên - Hải Lê