Ngày 19-5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Quyết định 657/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) là nhà đầu tư Dự án.

Nhà ga hành khách T3 công suất 20 triệu hành khách/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, mở rộng sân đỗ máy bay, phục vụ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, giảm tải cho nhà ga T1 hiện đang quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 10.990 tỉ đồng bằng nguồn vốn hợp pháp của ACV (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước).

Thời hạn hoạt động dự án 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Tiến độ góp vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Tiến độ xây dựng dự kiến 37 tháng từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Được biết, hiện tại, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang có kế hoạch cải tạo để nâng tổng công suất của nhà ga T1, T2 lên 30 triệu khách/năm. Việc đầu tư xây dựng thêm nhà ga T3 công suất 20 triệu khách/năm là phù hợp với quy hoạch của TP HCM để nâng tổng công suất của toàn cảng hàng không Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách/năm.

D.Ngọc