Làm thanh tra mà không trong sạch, không công minh, thì không làm được. Do đó, cán bộ thanh tra phải trong sáng, phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, phải vô tư, khách quan, quang minh chính đại. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ vào chiều 26-5.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà ngành thanh tra đạt được trong giai đoạn vừa qua. Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vụ việc lớn, có tính chất đột phá, kéo dài nhiều năm, thu hồi nhiều tài sản, cụ thể như vụ AVG. Kết quả này đã đóng góp chung vào thành tích của cả nước, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm thanh tra mà không trong sạch thì không làm được - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ - Ảnh: Nhật Bắc

Dù vậy, lãnh đạo Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra, hoạt động thanh tra vẫn còn bất cập, chồng chéo, tổ chức còn manh mún, chia cắt, phân tán. Theo Thủ tướng, có nơi cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chưa hoàn chỉnh.

Thủ tướng nhấn mạnh công tác thanh tra nhạy cảm, phức tạp, bị chi phối bởi việc này, việc kia, vẫn còn lợi ích nhóm. Còn một bộ phận cán bộ chưa thực sự trong sáng, nhiệt huyết, quyết tâm, quyết liệt trong công tác. Sự phối hợp của các cơ quan có nơi, có lúc chưa tốt.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, trong công tác thanh tra, làm việc nào phải dứt việc đó. Đối với các vụ việc, phải kết luận được và tổ chức thực hiện sau khi có kết luận thanh tra thì mới có hiệu quả.

Đối với công tác tiếp công dân, Thủ tướng lưu ý phải kiên trì, bản lĩnh, khách quan, đối thoại ngay từ cơ sở, công khai, minh bạch, giải quyết có tình, có lý, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. "Phải tôn trọng người dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, phải chân tình, có lý có tình. Phải coi trọng công tác thanh tra nội bộ, "thanh tra của thanh tra", nếu không dễ xảy ra "dĩ hòa vi quý"- Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh thanh tra là để phục vụ cho sự phát triển, thanh tra để phòng ngừa, để răn đe, để uốn nắn, để xử lý công bằng trước pháp luật. Từ những phân tích nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành thanh tra thời gian tới cần phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế, tồn đọng.

Lãnh đạo Chính phủ nhắc lại việc của thanh tra là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, cho nên chúng ta phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, lấy hiệu quả là chính và tạo sự thống nhất để làm. Để làm được điều này, cán bộ thanh tra cần phải bản lĩnh, cương quyết, quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm phải có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào phải dứt việc đó.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập đến vấn đề phân cấp, phân quyền trong công tác thanh tra. Theo đó, các vụ việc, nếu ai làm tốt nhất, giải quyết được ở cấp nào, đơn vị nào thì giao cho họ làm. Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ những bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thanh tra chính là phòng ngừa, không để tích tụ sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Cần tăng cường công tác quản lý thanh tra, xử lý sau thanh tra, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định. Thủ tướng lưu ý, tập trung thanh tra diện rộng nhưng cũng phải có trọng tâm trọng điểm; rà soát, chắt lọc các vụ việc cụ thể để giải quyết cho dứt điểm.

Trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo ngành thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, không để kéo dài. Bên cạnh đó, coi trọng và làm tốt công tác hòa giải, làm thông về tư tưởng, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phải đối thoại thường xuyên với người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành thanh tra tăng cường phối hợp giữa công tác thanh tra với giám sát tối cao của Quốc hội, giữa thanh tra với kiểm toán, kiểm tra, giữa Thanh tra Chính phủ với thanh tra của các địa phương, tránh để chồng chéo.

Minh Chiến