Ông Phan Văn Sáu được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu

Vào 16 giờ 15 chiều nay 24-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Văn Sáu.

Phát biểu trước khi Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết do yêu cầu công tác, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời đồng ý để cho ông Phan Văn Sáu, Tổng TTCP, thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Để hoạt động điều hành của Chính phủ được thuận lợi, sau một thời gian chuẩn bị, các cơ quan có thẩm quyền đã khẩn trương tiến hành các thủ tục giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm, phê chuẩn theo đúng quy trình công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. "Với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong hoạt động Quốc hội, để nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ tờ tình và tài liệu về nhân sự kèm theo để sau khi Thủ tướng đọc tờ trình thì sẽ về Đoàn Đại biểu Quốc hội để thảo luận"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Sáu được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng - Ảnh 2.

Hai ông Trương Quang Nghĩa (trái) và Phan Văn Sáu (phải)

Sau khi Thủ tướng trình bày tờ trình, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng TTCP đối với ông Phan Văn Sáu.

Theo chương trình kỳ họp, vào chiều mai 25-10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ này.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Nhân sự được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng TTCP đối với ông Phan Văn Sáu.

Sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng GTVT và Tổng TTCP vào chiều 26-10

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng TTCP đối với ông Phan Văn Sáu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP.

Sáng 26-10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP.

Văn Duẩn