Theo ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân đã phát sinh ngay từ khi huyện lập phương án bồi thường dự án và kéo dài cho đến nay. Nguyên nhân là do UBND huyện Chư Sê thực hiện không đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo vụ Bồi thường thiếu, dân khiếu nại thì nói hết thời hạn - Ảnh 1.

Dự án mở rộng khu trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Chư Sê rà soát các trường hợp bị hỗ trợ thiếu để giải quyết dứt điểm, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tránh phát sinh khiếu nại, nhưng đến nay UBND huyện Chư Sê vẫn không chấp hành.

Từ đó, ông Võ Ngọc Thành yêu cầu ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, nghiêm túc xử lý đúng quy định của pháp luật trong việc chi trả hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng đủ điều kiện. Cùng với đó, tổ chức đối thoại với các hộ dân, xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 12-2019, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31-12-2019. 

Trước đó, ngày 18-11, như Báo Người Lao Động đăng bài "Bồi thường thiếu, dân khiếu nại thì nói hết thời hạn". Theo đó, năm 2017, UBND huyện Chư Sê đã thu hồi đất của 116 hộ dân để thực hiện dự án mở rộng khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê.

Sau khi nhận tiền đền bù, hỗ trợ đến năm 2019, nhiều hộ dân phát hiện còn thiếu các khoản bồi thường, hỗ trợ như chi phí đầu tư vào đất (bằng 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại), hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (bằng 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại hoặc do UBND cấp tỉnh quy định…Nhiều hộ dân đã làm đơn kiến nghị UBND huyện Chư Sê yêu cầu được hưởng các khoản còn thiếu nhưng UBND huyện Chư Sê thông báo không giải quyết khiếu nại vì hết thời hạn, thời hiệu giải quyết.

Khi phóng viên đến liên hệ làm việc, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, chỉ trả lời ngắn gọn rằng người dân khiếu nại không đúng thì không thụ lý.

Hoàng Thanh