Theo đó, từ ngày 13-3, đến hết ngày 31-3, tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân tại trụ sở TAND hai cấp tỉnh. Tòa án thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua dịch vụ bưu chính.

Tòa án tạm dừng nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân tại trụ sở - Ảnh 1.

Trụ Sở TAND tỉnh Quảng Ninh

Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà thực hiện bằng dịch vụ bưu chính hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp, phiên hòa giải, đối thoại; tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Tòa án đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật tố tụng.

Trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian đã gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp.

Trong thời gian tạm dừng xét xử, các thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ để sau khi hết dịch sẽ bố trí xét xử liên tục; chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết, xét xử để Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Công văn cũng yêu cầu lãnh đạo các Tòa án tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trong hệ thống TAND theo Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10-3-2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; kịp thời báo cáo TAND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách.

Trọng Đức