Bộ máy Chính phủ mới sau kiện toàn - Ảnh 1.
Minh Chiến - Tấn Nguyên