Ngà 7-4, theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, Quốc hội nghe các tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội cũng nghe tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức danh này.

Trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Việc phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh này được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và có kết quả vào sáng 8-4.

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có một số thành viên Chính phủ không tham gia Ban chấp hành Trung ương. Cụ thể, gồm Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Ngoài ra, còn có các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bội nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Bên cạnh đó, một số Bộ trưởng tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị, nhưng đã được điều động, phân công công tác khác, gồm Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Minh Chiến - Văn Duẩn