Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.
Minh Chiến - Tấn Nguyên