Trong phần mở đầu bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: "Tôi có nói vui với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng - PV): Từ thuở bé đến giờ, hôm nay tôi mới được họp Chính phủ. Một cuộc họp quy mô lớn như thế này nên từ hôm qua đến giờ, tôi rất là hồi hộp".

Tổng Bí thư: Thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát - Ảnh 1.

Tổng Bí thư khẳng định: "Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh" - Ảnh: Quang Hiếu

Tiếp đó, Tổng Bí thư ghi nhận trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tham nhũng được xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kể cả lãnh đạo cao cấp

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

"Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra, kết luận các sai phạm và quyết định xử lý kỷ luật hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật nghiêm đối với nhiều tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

"Năm 2017 chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước" – Tổng Bí thư nhìn nhận.

Tổng Bí thư: Thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một không khí phấn khởi đang lan rộng trên khắp cả nước

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: "Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi, hay nói cách khác là đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế".

Bởi theo Tổng Bí thư, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Theo Tổng Bí thư, những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục và đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học mới có thể giải quyết được.

Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, dự án. Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", "trên bảo dưới không nghe", kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, có xu hướng tác động nặng nề hơn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các đô thị lớn…

Trong khi đó, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để nước ta không chỉ năm sau tiến bộ hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn để không tụt hậu, từng bước theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư: Thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát - Ảnh 3.

Kiên quyết loại bỏ người tham nhũng, hư hỏng

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư lưu ý quan tâm một số vấn đề mà trước hết phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII, theo đó, gắn kết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đối với nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, Tổng Bí thư nhắc nhở việc khai thác và phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực; không vì sức ép tăng trưởng, sức ép xử lý các vấn đề cấp bách mà coi nhẹ, không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực giải quyết các vấn đề có tính nền tảng, lâu dài cho phát triển nhanh và bền vững. 

"Cứ chạy theo dự án, cứ gọi nước ngoài vào thật nhiều, mai kia nền kinh tế không biết phải đi đâu"- Tổng Bí thư chia sẻ.

Cùng với đó, phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để có thể vượt qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể đem lại.

Tổng Bí thư: Thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát - Ảnh 4.

Tổng Bí thư cũng cho rằng cần kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy".

Đặc biệt, phải tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Người đứng đầu Đảng lưu ý năm tới phải tàm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng Bí thư cho rằng năm 2018 tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. 

"Tất cả đều phải làm nhưng đặc biệt Chính phủ, các cơ quan của chính quyền vì là những người trực tiếp biết và cũng có quyền trực tiếp nhất, liên quan đến đất đai, tài sản, tiền nong. Đề nghị cả hệ thống chính trị hết sức quan tâm. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát"- Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư cũng cho rằng cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để bố trí những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng...  

"Thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm "chùn" sự chỉ đạo hay làm "chậm lại" sự phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ"- Tổng Bí thư nhìn nhận.

Lãnh đạo chủ chốt một tháng họp 1 lần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết dư luận rất hoan nghênh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt tại nhiệm kỳ này đã hình thành và duy trì cơ chế lãnh đạo chủ chốt mỗi tháng gặp nhau một lần vào đầu tháng để cùng xem lại tháng vừa rồi làm được gì và tháng tới cần làm gì, chỗ nào còn yếu kém. Cùng với đó 4 Văn phòng: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ cùng ngồi lại với nhau để tổng hợp tất cả những gì làm được, chưa làm được. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể phối hợp công tác với nhau ngày càng ăn khớp, nhịp nhàng, kịp thời hơn.

Thế Dũng - Phương Nhung