Sáng 29-6, Cục Thống kê Đồng Nai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tổng sản phẩm quốc nội của Đồng Nai tăng trưởng cao nhất Đông Nam bộ trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai, cho biết ước 6 tháng đầu năm 2022 tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn đạt gần 113.000 tỉ đồng, tăng 7,06% so với cùng kỳ.

Trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,19%; công nghiệp xây dựng tăng 7,24%; dịch vụ tăng 8,11%; thuế, sản phẩm tăng 6,22%.

Mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy với mức tăng trưởng này, Đồng Nai đang có vị trí tăng trưởng cao hơn so với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ như Bình Dương tăng 6,84%; TP HCM tăng 3,82%; Tây Ninh tăng 5,2%...

Về thu hút đầu tư, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đến giữa tháng 6 đạt gần 322 triệu USD, bằng 35,86% so với cùng kỳ; điều chỉnh tăng vốn 34 dự án với vốn bổ sung 222,45 triệu USD, bằng 45,5% cùng kỳ. Như vậy, 6 tháng đầu năm cả số dự án và số vốn đăng ký đều giảm so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm quốc nội của Đồng Nai tăng trưởng cao nhất Đông Nam bộ trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Ngọc Hạnh, Phó phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai) lý giải về việc giảm sút thu hút đầu tư nước ngoài

Lý giải về nguyên nhân, bà Trần Thị Ngọc Hạnh, Phó phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai) cho rằng việc giảm sút thu hút đầu tư nước ngoài có nhiều nguyên nhân. Trong đó, quỹ đất công nghiệp còn lại để sẵn sàng cho các nhà đầu tư thuê không còn nhiều; thủ tục chấp thuận chủ trương dự án đầu tư hạ tầng kinh doanh khu công nghiệp vẫn còn phức tạp, chưa đáp ứng nhu cầu thuê đất của nhà đầu tư…

Tổng sản phẩm quốc nội của Đồng Nai tăng trưởng cao nhất Đông Nam bộ trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Đồng Nai tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hơn 13,02% so với cùng kỳ

Về kim ngạch xuất khẩu, 6 tháng đầu năm tỉnh Đồng Nai đạt hơn 13.000 triệu USD, tăng 13,02% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 299 triệu USD, tăng 7,34%; kinh tế ngoài nhà nước đạt hơn 3.000 triệu USD, tăng 7,45%. Các mặt hàng tăng cao như cà phê, hạt tiêu, dệt may…

Từ đầu năm đến giữa tháng 6, có 2.161 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 22,3% so với cùng kỳ với số vốn đăng ký là gần 13.000 tỷ đồng, bằng 29,47% so với cùng kỳ.

Có 205 doanh nghiệp giải thể và 284 chinh nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 773 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh kém hiệu quả và thu hẹp lại mô hình sản xuất.

Nguyễn Tuấn