Đây là hai đề án triển khai theo Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, yêu cầu UBND các quận - huyện, sở - ngành cần chuẩn bị nhân lực đáp ứng công việc ủy quyền được giao; bám sát việc bình chọn cán bộ, công chức để áp dụng thu nhập tăng thêm một cách chính xác, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ về nghiệp vụ, chuyên môn để phối hợp chặt chẽ. Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết tổng dự toán để chi cho thu nhập tăng thêm năm 2018 khoảng 3.200 tỉ đồng. Theo Nghị quyết của HĐND TP ban hành hồi tháng 3, cán bộ xuất sắc được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại. Năm sau là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020. Việc chi thu nhập tăng thêm năm 2018 sẽ được tính từ quý II. Thu nhập tăng thêm chỉ được chi cho các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

TP HCM chi 3.200 tỉ cho thu nhập tăng thêm năm 2018 - Ảnh 1.

Thu nhập tăng thêm nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức TP làm việc tốt hơn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh mục đích cao nhất của việc ủy quyền là vì người dân, vì doanh nghiệp. Theo đó, khi ủy quyền cho các sở - ngành, quận - huyện, UBND TP cần có hướng dẫn chung để tạo sự thống nhất thực hiện, riêng UBND các quận - huyện cần chủ động hình thành sổ tay hướng dẫn về thực hiện ủy quyền của chính quận - huyện mình. Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ việc áp dụng thu nhập tăng thêm sẽ tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức TP làm việc tốt hơn, phát huy sáng tạo nhằm đem đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Do đó, cần thiết cán bộ, công chức, viên chức có thể làm thêm 1-2 giờ trong mỗi ngày để giải quyết hồ sơ, giảm ách tắc công việc của người dân. "Việc thực hiện thu nhập tăng thêm và ủy quyền sẽ được sơ kết vào đầu tháng 4-2019 để rút kinh nghiệm và làm tiếp" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Trường Hoàng