Sáng 17-4, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệmkỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu cho biết thời gian qua, sau hội nghị hiệp thương lần 2 trình danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP khóa X.

TP HCM thông qua danh sách giới thiệu 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị

Theo bà Tô Thị Bích Châu, việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, dân chủ và công khai, đảm bảo đúng số lượng cử tri dự họp theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM đã trình hội nghị hiệp thương lần 3 danh sách 39 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 người tự ứng cử, để chọn ra 38 người. 39 người này những người có tỉ lệ tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú trên 50%.

TP HCM thông qua danh sách giới thiệu 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Bộ phận kiểm phiếu tiến hành kiểm phiểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Thành Trung cho biết từ 38 người được chọn ra từ hội nghị hiệp thương lần 3, cộng với 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tổng cộng TP HCM có 51 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, đảm bảo số dư theo quy định.

Sau khi thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín, hội nghị hiệp thương lần 3 đã chọn ra 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Danh sách chính thức 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ được Ủy ban Bầu cử TP HCM công bố chậm nhất là ngày 28-4.

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ TP HCM cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Thành Trung cho biết từ tại hội nghị hiệp thương lần 2 đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X là 172 người, trong đó có 13 tự ứng cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP nhận được 3 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X (đều là người tự ứng cử). Như vậy, đến thời điểm tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X được tổ chức lấy ý kiến là 169 người, trong đó có 10 tự ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 169 người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X vào ngày 12-4. Kết quả có 161/169 người ứng cử, đạt tỉ lệ tín nhiệm trên 50% và 8 người ứng cử, đạt tỉ lệ tín nhiệm dưới 50%.

Theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 8 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%. Trước hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP tiếp nhận 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X do yêu cầu công tác chuyên môn. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP trình lên hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, giới thiệu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X gồm 159 người, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách 159 ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin-ảnh: Phan Anh