Ngày 27-5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM để thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại TP HCM năm 2017.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết thời gian qua TP HCM đã đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, ngày càng hình thành rõ nét đô thị văn minh, hiện đại. Thành ủy TP HCM đã quan tâm lãnh đạo, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn.

TP HCM còn hạn chế về quản lý nhà đất công - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong cuộc họp với Thành ủy TP HCM vào ngày 27-5. Ảnh: LÊ SƠN

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được Thành ủy TP HCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện, đã chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá toàn diện, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Thành ủy TP HCM cũng có nhiều giải pháp để chấn chỉnh và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên yếu kém, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Thành ủy TP HCM cho thấy còn có những hạn chế, nếu không được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sẽ kìm hãm sự phát triển của TP và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng chưa được sâu rộng, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức có chức vụ quyền hạn. "Công tác quản lý nhà đất công thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, vẫn còn tình trạng chỉ định thầu, chỉ định bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định gây thất thoát tài sản" - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch chung và quy hoạch ngành. Việc tự phát hiện tham nhũng của các cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc theo dõi, giám sát xử lý sau thanh tra đối với một số vụ việc chưa được chặt chẽ. Cải cách hành chính trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (Chỉ số SIPAS năm 2017) của TP HCM đạt 71,19%, thấp hơn so với Chỉ số SIPAS chung của cả nước (80,90%)…

Thế Dũng