Việc ứng dụng phần mềm này hướng đến mục tiêu tăng cường hiệu quả việc công khai thông tin quy hoạch đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đồng thời số hóa thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch nhằm tạo sự tiện lợi cho người dân tiếp cận thông tin quy hoạch của cơ quan hành chính nhà nước.

TP HCM công khai quy hoạch trực tuyến - Ảnh 1.

Các đại biểu nhấn nút kết nối ứng dụng phần mềm công khai quy hoạch trực tuyến

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, khẳng định xây dựng phần mềm và công khai quy hoạch trực tuyến này góp phần vào việc thực hiện đề án đô thị thông minh.

Để tiếp cận phần mền trực tuyến này, người sử dụng truy cập vào trang web http://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng