Sáng 17-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra với ngày làm việc thứ 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có giải trình về những chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của TP trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội điều chỉnh chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TP bình quân hàng năm là 8% (thay vì 8-8,5% như trong báo cáo trình Đại hội trước đó).

TP HCM điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020-2025 - Ảnh 1.

Ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đảng bộ TP HCM (ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Ngoài ra, điều chỉnh con số GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/ người (thay vì từ 8.500-9.000 USD/người như báo cáo trình Đại hội trước đó); đến năm 2030 đạt 13.000 USD/người (thay vì từ 13.000- 14.000 USD/ người); năm 2045 đạt 37.000 USD/người (thay vì 40.000 USD/người).

TP HCM điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020-2025 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong báo cáo và xin ý kiến Đại hội điều chỉnh các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới

Theo giải trình của ông Nguyễn Thành Phong, TP HCM là địa phương có độ mở kinh tế lớn, tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn trong GRDP. Trong khi đó, các nước Âu, Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 2, thứ 3 dịch Covid-19. Sự phục hồi của các nền kinh tế thế giới còn chậm, nhanh nhất phải hết năm 2021.

TP HCM điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020-2025 - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ liên quan đến báo cáo chính trị và văn kiện trình Đại hội

Từ đó có thể thấy tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế TP. Ngoài ra, vẫn chưa xác định được thời điểm tiếp cận được vắc- xin phòng dịch Covid-19. TP HCM đang đề xuất Trung ương tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP vào năm 2021 lên 23% để đảm bảo nhu cầu đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, tình hình chung cả nước còn khó khăn nên đề xuất tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách còn chưa được xem xét. Thế nên, mức tăng GRDP là 8% trong giai đoạn tới là phù hợp với tình hình thực tế. Các đại biểu đã biểu quyết, thông qua các chỉ tiêu trên.

TP HCM điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020-2025 - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Trần Thế Thuận báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê đã trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ liên quan đến báo cáo chính trị và văn kiện trình Đại hội. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Trần Thế Thuận cũng báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới và nêu rõ những chỉ tiêu còn có ý kiến đề xuất khác nhau của đại biểu. Trong đó, có ý kiến đề nghị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cho phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng thực hiện của TP.

Nhóm phóng viên- Ảnh: Ngọc Linh