Tại cuộc họp, "căn bệnh" trì trệ lâu nay được nhiều lãnh đạo nhắc tới là sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các sở - ngành. Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết sở đang có văn bản tham mưu cho UBND TP về việc trả lời kiến nghị của các sở, ngành. "Trong đó có nội dung quy định thời hạn trả lời các ý kiến, kiến nghị. Nếu quá thời gian quy định mà đơn vị đó không trả lời thì coi như là đồng ý. Sở cũng đang nghiên cứu quy chế làm việc do UBND TP ban hành năm 2016, từ đó có những tham mưu để làm sao chấm dứt được tình trạng chậm giải quyết, các sở - ngành đùn đẩy nhưng không dám nói, sợ mất lòng nhau" - ông Lắm nói.

Vấn đề nổi lên được đề cập tại buổi họp là tình trạng khuyết nhân sự. Theo Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan, hiện một số cơ quan gặp khó khăn khi có người nghỉ hưu, chuyển công tác mà chưa được bố trí kịp thời. "Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đang tập trung rà soát lại đội ngũ cán bộ để sắp xếp lại đội ngũ mới nhằm đáp ứng thực tiễn, yêu cầu công việc hiện nay. Việc sắp xếp này phải thực hiện theo đúng quy hoạch, quy trình" - ông Hoan nói và cho hay việc này phải làm cẩn trọng nên có thể chậm, để chọn được những cán bộ có năng lực, trình độ, có tâm. Ông cũng cho biết Văn phòng UBND TP trước đây có 7 phó chánh, giờ chỉ còn 3 nhưng thực hiện nhiệm vụ thực chất là 2. Theo quy định hiện nay, Văn phòng UBND TP chỉ có 4 phó chánh nên TP cũng sẽ làm theo hướng này.

TP HCM gấp rút kiện toàn nhân sự - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ảnh: TẤN THẠNH

Còn với lãnh đạo Thường trực UBND TP, Chủ tịch UBND TP nhìn nhận giờ chỉ có 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc. UBND TP phải tăng cường 2 phó chủ tịch nhưng TP mới chuẩn bị được 1, sắp tới sẽ làm tiếp chuyện này. Ngoài ra, TP cũng đang khuyết vị trí giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, do hai vị lãnh đạo này đã được điều động sang đơn vị khác. Kế đến, nhiều doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP cũng thiếu vị trí tổng giám đốc nhưng chưa có người thay thế. Từ đó, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ cố gắng kiện toàn những nhân sự này trong đầu tháng 4.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP, khi cán bộ nghỉ hưu sẽ được thông báo trước 6 tháng, lẽ ra việc chuẩn bị nhân sự phải làm ngay từ lúc này để khi nhận quyết định nghỉ hưu thì có người thay ngay. "Nhưng thực tế hiện nay người cũ đã nghỉ nhưng vẫn chưa có người mới thay. Nhiều đơn vị phải giao cho cấp phó điều hành. Việc này rất khó đối với các vấn đề pháp lý, nhất là đối với các tổng công ty. Vừa qua kiểm điểm, tôi cũng đã thấy trách nhiệm của mình trong việc này và sắp tới sẽ cố gắng không để xảy ra nữa" - ông Nguyễn Thành Phong nói.

Phan Anh