Giới trẻ Sài Gòn ngồi “cà phê bệt” xuyên đêm

Quỳnh Trâm - Ngọc Lý