UBND TP HCM vừa duyệt Đề án chống ngập và xử lý nước thải TP HCM giai đoạn 2020-2045, kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030. 

Đề án đưa ra chỉ tiêu trong giai đoạn 2020-2025: 80% dân số đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước; 80% tổng lượng nước thải trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ta môi trường.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND TP HCM cho biết sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp công trình bằng cách huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện các dự án thoát nước đồng bộ theo lưu vực thoát nước như vốn ODA, vốn xã hội hóa… thực hiện theo hình thức PPP (hợp tác công tư).

TP HCM khởi công hàng loạt dự án chống ngập trong 10 năm tới - Ảnh 1.

Một dự án chống ngập đang được TP HCM triển khai

Đáng chú ý, TP HCM sẽ cho khởi công và hoàn thành hàng loạt dự án thoát nước, xử lý nước thải trong giai đoạn 2021-2030. Bảy hồ điều tiết sẽ được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu rà soát những khu vực trũng thấp có thể tận dụng để xây dựng hồ điều tiết giảm ngập, tăng dung tích trữ nước, tạo cảnh quan đô thị. Đồng thời, thực hiện 70 dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước.

Trong năm 2021, TP HCM sẽ khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm ở quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TP HCM (lưu vực Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên). Hai dự án này sẽ hoàn thành năm 2025. Dự án Nạo vét trục thoát nước kênh Đôi, kênh Tẻ và rạch Bến Nghé nhằm tăng cừng thoát nước trong nội thành cũng được khởi công trong năm 2021 và hoàn thành năm 2023.

Năm 2022, TP HCM sẽ cho khởi công dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Bến Nghé – Tàu Hũ – Đôi – Tẻ (giai đoạn 3) và hoàn thành năm 2027. Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn dự kiến được khởi công năm 2023 và hoàn thành năm 2028. 

Bên cạnh đó, TP HCM sẽ đầu tư để xây dựng hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè và hoàn thành dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè (giai đoạn 2).

Đồng thời, mời gọi đầu tư 6 nhà máy xử lý nước thải: Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1, Bắc Sài Gòn 2, Cầu Dừa, Tây Bắc, Suối Nhum trong giai đoạn 2021-2025, triển khai thi công và hoàn thành giai đoạn 2026-2030. Theo tính toán của TP HCM, sau khi hoàn thành các nhà máy xử lý nước thải trên, tỉ lệ nước thải được xử lý trên toàn thành phố sẽ đạt 88,3%.

TP HCM cũng sẽ xây dựng đoạn đê bao xung yếu thuộc bờ tả quận Thủ Đức (từ rạch cuối đường số 26 đến cuối đường số 3); cống kiểm soát trên Sông Kinh, Rạch Tra, Vàm Thuật, Nước Lên; tuyến kè kênh Tẻ dọc đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

Ngoài ra, thành phố cũng tiến hành cải tạo 7 trục tiêu thoát nước chính là rạch Bà Tiếng, rạch Xóm Củi, Bà Lớn, Thủ Đào, Ông Bé, Thầy Tiêu, xây dựng tuyến kè 2 bên bờ kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên (đoạn từ sông Chợ Đệm đến cầu Tham Lương dài 19 km) trong giai đoạn 2021-2025.

Phan Anh