Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi (gọi tắt là Công ty Thủy lợi).

Nhiều sai phạm tại Công ty Thủy lợi

Trước đó, Thanh tra TP đã có Kết luận thanh tra số 31 ngày 17-10-2018, chỉ ra một số vi phạm về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại công ty này.

Chủ tịch UBND TP đồng ý cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 31 và giao Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Thủy lợi phối hợp với Đảng ủy tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm được nêu tại Kết luận thanh tra; đồng bộ giữa tổ chức Đảng và chính quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

TP HCM: Lãnh đạo sở nông nghiệp nhận tiền hỗ trợ của Công ty Thủy Lợi - Ảnh 1.

Văn phòng UBND TP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP liên quan đến Công ty Thủy lợi

Công ty Thủy lợi thực hiện ngay việc ký kết hợp đồng cung cấp nước thô theo đơn giá quy định với Công ty CP Cấp nước Kênh Đông trong tháng 1-2019. Trường hợp Công ty CP Cấp nước Kênh Đông vẫn không thực hiện việc ký kết hợp đồng theo quy định thì Công ty Thủy lợi lập thủ tục khởi kiện tại tòa án để xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBDN TP xem xét và có ý kiến chỉ đạo xử lý.

Bên cạnh đó, Công ty Thủy lợi có biện pháp triệt để (khởi kiện tại tòa án) để thu hồi các khoản công nợ còn tồn động; xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khoản công nợ phải thu, khó đòi. Chấn chỉnh việc lập hồ sơ, thủ tục về làm thêm giờ theo đúng quy định. Chấm dứt việc lập chứng từ chi khống cho lao động ngoài.

Sắp xếp lại nhân sự tại Công ty Thủy lợi

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND TP cũng giao giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo sở về việc nhận tiền hỗ trợ từ các cá nhân là lãnh đạo Công ty Thủy lợi. Hàng năm có biện pháp kiểm tra, rà soát việc xác định đối tượng, diện tích đất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí do Công ty Thủy lợi trình để đảm bảo số tiền ngân sách cấp bù đúng đối tượng, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, tùy theo tính chất, mức độ để đề xuất việc xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm, thiếu sót của Chủ tịch HĐTV, giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng. Trên cơ sở đó đề xuất UBND TP xem xét sắp xếp, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt tại Công ty Thủy lợi để đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do UBND TP giao.

Công ty Thủy lợi chuyển nhượng thầu trái phép

Đối với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng do chuyển nhượng thầu trái phép tại Gói thầu xây lắp 1 "Xây dựng hồ điều tiết và đoạn 1 của tuyến kênh chính" thuộc dự án kênh Ba Bò, Chủ tịch UBND TP giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại các chi phí hợp lý của Công ty Thủy lợi; thống nhất biện pháp giải quyết; báo cáo đề xuất trình UBND TP xem xét, quyết định.

Công ty Thủy lợi được UBND TP thành lập vào tháng 10-1994 trên cơ sở sáp nhập 3 xí nghiệp: Xí nghiệp Quản lý Khai thác CTTL Thủ Đức, Xí nghiệp Quản lý Khai thác CTTL Củ Chi và Xí nghiệp Thủy nông TP. Đến tháng 10-2010, được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Công ty này có chức năng nhiệm vụ quản lý khai thác các chương trình thủy lợi, chủ đầu tư các dự án thủy lợi theo sự phân giao của TP, sản xuất kinh doanh tổng hợp.

Bài và ảnh: Nguyễn Phan