Ngày 3-9, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự trình Đại hội XI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: Trong buổi làm việc này, TP tập trung báo cáo về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, các vấn đề về chuẩn bị đại hội, nhân sự. Văn kiện đã được TP lấy ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các bộ. Ngày 23-8, Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng đã góp ý về văn kiện.

Trình bày dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM, xây dựng hệ thống chính trị TP nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy TP đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế chủ lực có giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh. Bên cạnh đó, tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, logistics; triển khai Đề án phát triển TP HCM trở thành trung tâm tài chính của đất nước và khu vực châu Á giai đoạn 2020-2030…

TP cũng đề ra 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP, gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý TP HCM; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP HCM; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP HCM.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bộ Chính trị cơ bản tán thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của TP trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa.

Theo đó, TP HCM cần có tầm nhìn dài hạn, định vị đúng tầm vóc của TP trong khu vực Đông Nam Á; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương đối với TP; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, hợp tác, liên kết vùng... Bên cạnh đó, TP cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo; tận dụng, khai thác mọi cơ hội, tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng TP HCM là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước, sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

TP HCM phải làm gương cho cả nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việcẢnh: Nguyễn Nam

TP HCM là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ TP HCM; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, các nhà khoa học để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Tán thành ý kiến các Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Đại hội Đảng 5 năm mới có một lần, là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, không chỉ đối với cả nước mà với từng địa phương. Đại hội là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới nên phải rất công phu, chu đáo, không làm hình thức. Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn TP HCM là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội cho các nơi học tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ TP HCM thể hiện một quyết tâm cao hơn nữa, ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn nữa; những thiếu sót, khuyết điểm thì phải cố gắng sửa chữa... "Vừa qua, rất đau xót là phải thi hành kỷ luật một số cán bộ, cần nghiêm khắc kiểm điểm vì sao lại xảy ra như vậy. Có những ý kiến sai lệch, cho rằng do cơ chế, vậy tại sao vẫn cơ chế đó mà chỗ khác người ta làm tốt? Có ý kiến nói xử lý như thế làm nhụt chí anh em. Nhưng làm là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí đi, hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. Người đảng viên cộng sản không sợ khuyết điểm, "mỗi lần ngã là một lần bớt dại/để thêm khôn một chút nữa trong người" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu quan điểm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho thật tốt. Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy sắp tới phải là một tập thể đoàn kết vững mạnh, mẫu mực, làm gương cho cả nước. Mỗi người hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nhưng cần phối hợp với nhau, xây dựng một tập thể đoàn kết, ăn ý với nhau, không "cua cậy càng, cá cậy vây", "cậy tôi làm chức này, anh làm chức kia".

"Vừa qua, một số trường hợp bị kỷ luật, rất đau xót nhưng không thể không làm, xử một vài người để cứu muôn người. Bác Hồ nói chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây. Mỗi chúng ta phải thật sự gương mẫu, trong sáng, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, trước hết phải đoàn kết, "giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Kiến nghị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM từ ngày 14-10

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, TP đã chủ động, thực hiện kịp thời công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo chủ chốt TP nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời bổ sung những cán bộ nữ, trẻ đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào nguồn quy hoạch. Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 người. Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 17 người.

TP HCM kiến nghị Bộ Chính trị cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 14-10 đến ngày 18-10-2020 (khai mạc ngày 15-10, bế mạc sáng 18-10).

Thế Dũng