Ngày 4-10, Ban Đô thị HĐND TP HCM có buổi giám sát về việc thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã có Nghị quyết của HĐND TP HCM tại Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT).

Báo cáo đoàn giám sát, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TNMT, cho biết từ năm 2016 đến năm 2020 có 1.445 dự án được HĐND TP ban hành nghị quyết thông qua công tác thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong số này, 302 dự án đang được rà soát để đưa ra khỏi nghị quyết vì quá 3 năm đăng ký kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa triển khai (chiếm 21%); 741 dự án đang triển khai (51%) và 402 dự án đã hoàn thành (28%).

Các dự án chậm triển khai do phụ thuộc vào việc cân đối nguồn vốn ngân sách, tài chính của chủ đầu tư để thực hiện bồi thường và thực hiện dự án; công tác bồi thường còn nhiều khó khăn về phương án, giá…

TP HCM: Rà soát, kiến nghị hủy bỏ hàng trăm dự án chậm triển khai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết hiện chưa có tiêu chí để chuyển tiếp hoặc hủy bỏ các dự án quá 3 năm chưa triển khai mà chỉ căn cứ vào tình hình cụ thể từng dự án.

"Năm 2020 HĐND TP đã thông qua nghị quyết chấp thuận điều chỉnh hủy bỏ 61 dự án ra khỏi các nghị quyết trước đây" – ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin. 

Giám đốc Sở TNMT nhấn mạnh việc rà soát các dự án quá 3 năm chưa thực hiện để xem xét đưa ra khỏi nghị quyết. Có một vấn đề là quyền của người dân đối với mảnh đất của mình khi dự án quá 3 năm chưa thực hiện. "Các dự án được đưa vào nghị quyết thì phải làm thủ tục đưa ra. Vì vậy phải rà soát kịp thời và đưa các dự án ra khỏi các nghị quyết trước đây, bởi khi đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất thì quận, huyện đã hạn chế quyền của người dân" – ông Thắng nói.

Ông Thắng nêu ý kiến cần có căn cứ cụ thể để trình UBND TP vì theo quy định hiện nay thì chưa có tiêu chí phân loại dự án chuyển tiếp và dự án phải hủy bỏ. Còn trường hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất 3 năm mà không làm gì hết thì loại ra khỏi nghị quyết để người dân thực hiện quyền của mình.

Cũng theo ông Thắng, khâu cuối cùng để khôi phục quyền lợi người dân nằm ở công tác quy hoạch. Dự án đưa ra khỏi nghị quyết của HĐND TP nhưng không điều chỉnh quy hoạch thì vẫn còn vướng. "Dự án được đưa ra khỏi nghị quyết rồi thì thực hiện như thế nào để người dân được thực hiện quyền của mình là vấn đề quan trọng. Gốc vấn đề là điều chỉnh quy hoạch để người dân thực hiện các quyền của mình" – ông Nguyễn Toàn Thắng nói.

Giám đốc Sở TNMT cũng cho biết đã đề nghị các quận, huyện giải trình rõ lý do không triển khai dự án, lúc triển khai gặp vướng mắc gì? Cần làm rõ dự án kéo dài quá 3 năm chưa triển khai là do nguyên nhân nào? Dự án nào cần chuyển tiếp, vì sao?.

QUỐC ANH