UBND TP HCM vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động chợ hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng và chợ lề đường Cô Giang, quận 1.

Theo quyết định, UBND TP ủy quyền cho UBND quận 1 ban hành quyết định chấm dứt hoạt động chợ hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng và chợ lề đường Cô Giang và triển khai thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật. Trong quyết định nêu rõ: "UBND quận 1 không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức khác khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND TP ủy quyền".

TP HCM xóa hai chợ ở quận 1 - Ảnh 1.

Quyết định của UBND TP chấm dứt hoạt động 2 chợ trên địa bàn quận 1

Trước đó, Sở Công Thương TP đề nghị UBND TP ủy quyền cho UBND quận 1 ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của 2 chợ này.

Chợ lề đường Cô Giang hoạt động hai bên đường Cô Giang - Đề Thám từ trước năm 1994, hiện có 349 hộ buôn bán từ 5-13 giờ hằng ngày. Giống như các chợ tạm khác, khu vực này không có nhà lồng chợ, không quầy sạp cố định, không hệ thống xử lý rác và nước thải, không đảm bảo vệ sinh môi trường và giao thông.

Như vậy, ba chợ tạm ở quận 1 (gồm: chợ lề đường Cô Giang, chợ hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng và chợ Tôn Thất Đạm) đều đã được UBND TP ủy quyền cho UBND quận 1 ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Tin-ảnh: Ph.Anh