Nhìn lại chặng đường đã qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, dù còn không ít trăn trở trước thực trạng yếu kém, khó khăn, thách thức nhưng cần khẳng định những thành tựu nổi bật tạo kỳ vọng cho chặng đường đi tới. Nổi lên 3 trụ cột niềm tin là tạo ra dấu ấn từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm; tạo được điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội và tạo dựng vị thế mới cho nước ta trong bang giao, tăng cường hợp tác, cạnh tranh trong hội nhập.

Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Đảng ta phát động và lãnh đạo đã tạo ra nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ. Chưa có nhiệm kỳ nào mà số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, bị xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật như nhiệm kỳ vừa qua. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.

Việt Nam đã tạo được nhiều điểm sáng kinh tế - xã hội; xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so năm 2018. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp thứ 67/141 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2018. Trong "bầu trời u ám" kinh tế thế giới năm 2020, nước ta nổi lên như một điểm sáng, nằm trong nhóm quốc gia hiếm hoi có mức tăng trưởng hàng đầu, đặc biệt là thành tích kiểm soát tốt dịch Covid-19 được cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ.

Vị thế ngoại giao của đất nước được nâng lên tầm cao mới. Hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP, Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) vừa được ký kết giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, các đối tác đa phương và song phương mở ra nhiều cơ hội mới thúc đẩy thương mại, đầu tư mạnh mẽ hơn.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã và đang có những bước tiến lớn nhằm thúc đẩy vị thế là một nhà lãnh đạo khu vực... Đây là một đỉnh cao thắng lợi của đường lối đối ngoại đa phương của Đảng, tiếp thêm sinh khí mới để chúng ta tự tin và chủ động tiếp tục tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng ở một kỳ đại hội mang dấu ấn đặc biệt với những quyết sách lớn liên quan các văn kiện quan trọng và con người qua công tác nhân sự đại hội. Nhưng tình hình đất nước cũng đang đặt ra nhiều đầu bài đòi hỏi phải tập trung giải quyết.

Một trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí và tham nhũng liên quan đến quyết định đầu tư công và công tác cán bộ. Chính tham nhũng đã và đang làm xói mòn nền pháp quyền, tổn hại uy tín của Đảng, nhà nước cũng như làm giảm niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị.

Người dân đang kỳ vọng ở đại hội, sau đại hội những quyết sách mạnh mẽ không chỉ cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo vị thế ngoại giao cho đất nước mà còn là việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm. Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đầu tư công, làm rõ khung pháp lý để loại bỏ sự tùy tiện mà các cán bộ hư hỏng có thể trục lợi cá nhân.

Người dân cũng kỳ vọng Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. 

TS Trần Hữu Hiệp