Theo chương trình kỳ họp 11, Quốc hội (QH) khoá XIV, sáng 2-4, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước báo cáo QH về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. 

Sau đó QH miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Ngay sau khi thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14-4-1944. Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8-1999 đến tháng 4-2001). Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII, XIII...

Tháng 10-2018, tại kỳ họp lần thứ 6 QH khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Sáng 2-4, Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Chiều cùng ngày 2-4, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. 

Sau đó, QH miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. 

Tiếp theo đó Ủy ban Thường vụ QH trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 QH khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên QH sẽ bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Hiện nhân sự đề cử vào chức danh Thủ tướng chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố. Tuy nhiên, danh sách người các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu QH khóa XV cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 5-4, QH bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó Chủ tịch nước tuyên thệ.

Ngay sau khi tuyên thệ, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 5-4, QH bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Văn Duẩn - Minh Chiến