UBND TP HCM vừa có quyết định đổi tên Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thành Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP, đồng thời bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị này.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị có tên viết tắt là UTMC, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM.

UTMC có chức năng quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường hầm sông Sài Gòn cùng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi được Sở GTVT phân cấp.

Đặc biệt, trung tâm cũng có chức năng quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông cũng như quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh tại TP.

Với nhiều nhiệm vụ được giao, ngoài việc quản lý, vận hành khai thác đường hầm sông Sài Gòn cũng như hệ thống giám sát, điều khiển giao thông trên cơ sở giữ nguyên như trung tâm cũ, trung tâm mới được bổ sung thêm nhiều vai trò khác.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM sẽ có những chức năng gì? - Ảnh 1.

Hệ thống màn cập nhật thông tin từ camera giám sát đặt tại Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn trước đây

Cụ thể, UTMC được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong việc quản lý, khai thác và điều hành giao thông (như cảnh báo, dẫn đường, thu phí điện tử, tối ưu hoá quản lý giao thông, tăng cường hiệu quả khai thác công trình đường bộ, trợ giúp hoạt động giao thông công cộng...).

Trung tâm còn có nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan trong việc khai thác dữ liệu từ hệ thống tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông, dữ liệu thẻ - vé liên thông hay dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi do cơ quan khác quản lý có liên quan đến hệ thống giao thông thông minh tại TP; phối hợp, chia sẻ, kết nối dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, cơ sở dữ liệu với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của TP và các trung tâm khác khi có yêu cầu...

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM sẽ có những chức năng gì? - Ảnh 2.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị có chức năng quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông cũng như quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh tại TP

Ngoài ra, trung tâm còn đảm nhận các công tác tổ chức và điều tiết qua hầm sông Sài Gòn trong các trường hợp khẩn cấp, phối hợp với các cơ quan kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn TP...

Trung tâm mới có 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc do giám đốc Sở GTVT bổ nhiệm.

Trước đó, năm 2010, TP HCM thành lập Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn và đổi tên Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn vào năm 2012.

Gia Minh