Ngày 20-9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Qua đó, cơ quan thanh tra chỉ rõ công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm.

Theo cơ quan thanh tra, việc xây dựng, ban hành kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty sau và lựa chọn đơn vị tư vấn sau 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo là chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL).

Ngoài ra, ban chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, để công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng thủ tục theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Thanh tra Chính phủ: Hãng phim truyện VN sai phạm khi cho thuê đất vàng - Ảnh 1.

Hãng phim truyện Việt Nam sở hữu nhiều "đất vàng" ở Hà Nội

TTCP cũng chỉ rõ Hãng phim truyện Việt Nam ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền theo Luật đất đai.

Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Đến thời điểm kiểm tra vào ngày 30-10-2017, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất đối với 2 cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Đơn vị cũng chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30-9-2017 với số tiền hơn 21,7 tỉ đồng. Đến ngày 10-10-2017, Hãng phim truyện Việt Nam đã nộp số tiền thuê đất tại 3 cơ sở nhà, đất số tiền hơn 14,6 tỉ đồng.

TTCP kết luận việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả tại công ty còn chưa đúng quy định, dẫn đến xảy ra một số vi phạm như: quản lý và theo dõi khoản phải thu khác, đối tượng là Cục Điện ảnh chưa đúng; theo dõi khoản trả trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện ảnh truyền hình (TP Hà Nội) chưa chính xác.

Bên cạnh đó, việc hạch toán khoản vay nợ dài dạn của Công ty Cổ phần Quảng cáo Sao thế giới là không đúng; số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán; đơn vị không thực hiện việc thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về phương pháp và thời gian trích khấu hao; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, kết quả kinh doanh các năm đều lỗ liên tiếp. Một số chi phí vượt so với chi phí được phê duyệt; Hàng năm Công ty chưa thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng.....

"Việc xác định lại giá trị thương hiệu căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ VH-TT-DL tổ chức thực hiện, tuy nhiên, chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của Hãng phim"- kết luận thanh tra của TTCP nêu rõ.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ đạo Bộ VH-TT-DL, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Đồng thời, chỉ đạo Bộ VH-TT-DL yêu cầu lãnh đạo Công ty kiểm tra, rà soát, xác định và thanh toán lương còn thiếu và thu hồi số tiền lương đã thanh toán cho những người lao động theo luật định.

Ngoài ra, công ty cổ phần chuyển giao những tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng và tài sản chờ thanh lý cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Minh Chiến