Ngày 31-3, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình, cho biết vừa có kết luận nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Đinh Quý Nhân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chức trách thời điểm khi còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa giai đoạn (2011-2015).

Tuyển dụng viên chức trái quy định, Giám đốc Sở GD-ĐT  bị đề nghị kỷ luật - Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Minh Hóa, nơi ông Nhân tiếp nhận và tuyển dụng nhiều lao động trái quy định thời còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện này.

Theo kết luận UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, trong giai đoạn từ năm 2011-2015, khi còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, ông Đinh Quý Nhân đã ký hợp đồng đối với 40 trường hợp trái quy định. Trong đó, có 13 trường hợp vào làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Minh Hóa, việc làm này của ông Nhân đã không thực hiện đúng công văn của UBND tỉnh về việc yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động ở các chức danh chuyên môn, trái quy định trong các cơ quan quản lý Nhà nước.

27 trường hợp còn lại, ông Đinh Quý Nhân đã tiếp nhận, tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp mà không giao cho các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động là trái với quy định được quy định tại Khoản 2, Điều 3 và 15 của Bộ Luật Lao động.

Tiếp đến, ông Nhân tiếp nhận 2 trường hợp vào viên chức nhưng không thực hiện đúng với quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức theo quy định và còn tự ý quyết định giao bổ sung 3 biên chế tự đảm bảo cho Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa vượt chỉ tiêu biên chế được Sở Nội vụ giao.

Kết luận nêu rõ, ông Đinh Quý Nhân đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa tham mưu xây dựng kế hoạch để chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. Quyết định giao bổ sung 1 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác để ký hợp đồng lao động, bố trí làm nhân viên y tế học đường tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa không đúng quy định.

Với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình xác định việc làm của ông Nhân đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Minh Hóa, tạo dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trên địa bàn, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và huyện Minh Hóa nên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân theo tính chất, mức độ vi phạm đúng với thẩm quyền.

Ngoài ra, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với ông Đinh Thanh Sơn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện giai đoạn 2012 - 2015) trong việc tham mưu cho ông Đinh Quý Nhân ký hợp đồng lao động cho nhiều trường hợp vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp khác không đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Minh Hoá chỉ đạo UBND huyện chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp đang làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với 18 lao động hợp đồng đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp theo quy định, nếu không tuyển dụng được thì chấm dứt hợp đồng lao động.Hoàng Phúc