Trong những nhóm giải pháp lớn của năm 2018, cơ chế phát triển từ Nghị quyết 54 được Quốc hội thông qua ngày 24-11-2017 có vai trò cực kỳ quan trọng. Cơ chế này giúp cho TP HCM có thêm điều kiện thuận lợi để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình của TP HCM để phát triển TP nhanh hơn, bền vững hơn. Là đô thị đầu tàu của nền kinh tế cả nước, có vị trí quan trọng, đóng góp lớn lao,

TP HCM có cơ cấu kinh tế hiện đại nhất cả nước, là trung tâm tài chính lớn nhất cả nước, lao động TP có trình độ thuộc nhóm cao nhất và năng suất lao động cao nhất cả nước, số lượng doanh nghiệp nhiều nhất cả nước, có lực lượng kinh tế tư nhân lớn nhất cả nước…

Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, vừa quy định khác với pháp luật hiện hành trên 5 lĩnh vực điều chỉnh là đất đai, đầu tư, quản lý tài chính - ngân sách, cơ chế ủy quyền, thu nhập cán bộ, công chức do TP HCM quản lý, vừa tuân thủ nghiêm Hiến pháp 2013. Với chính quyền và người dân TP HCM, 2018 là năm của hành động, xắn tay áo vào làm và chạy đua với thời gian để không chậm trễ và không cho phép chậm trễ trên đường phát triển, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân TP HCM và của cả nước.

Với cơ chế những năm qua nhiều chỗ không còn phù hợp, cản trở sự phát triển, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 54 mở ra cho TP HCM vận hội mới. Cơ chế mới tạo xung lực, sức bật mới cho TP HCM phát triển, phù hợp với truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới của TP HCM nhiều năm qua, từng làm nên nhiều kỳ tích cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc, có giá trị trường tồn. Thay chiếc áo cũ đã chật bằng chiếc áo mới đẹp đẽ, rộng thoáng cũng để chàng trai tráng kiện mặc vào, làm việc sung sức hơn.

Tạo thêm điều kiện để TP HCM cũng là để cho đầu tàu được mạnh hơn, kéo con tàu đất nước đi nhanh hơn trên hành trình, làm đầy lên niềm tin của người dân vào tương lai tươi sáng của TP HCM và cả nước. Cơ chế thông thoáng, động lực mạnh mẽ, càng cần thêm sự năng động và dấn thân của nguồn lực con người, những chiếc ốc vít trong cả guồng máy, những chiếc bánh xe băng về đích. Khi người dân cùng đội ngũ cán bộ, công chức, công nhân lao động được quan tâm chăm sóc tốt hơn về đời sống - việc làm, các kết quả đem lại từ cống hiến của từng cá nhân, từng tập thể, từng lĩnh vực, địa phương sẽ lớn lao, giá trị thực chất hơn.

Từ đó, TP HCM bước vào năm 2018 với khí thế mới, tập trung tất cả giải pháp trong giai đoạn 2018-2020 để có được những thành quả căn cơ, nền tảng vững vàng. Đưa TP HCM phát triển vì cả nước, cùng cả nước, không chỉ là mệnh lệnh trái tim mà còn là niềm tin của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước đã dành cho TP HCM trong những năm qua.

CÁT KHÁNH