Theo Quyết định 889/QĐ-TTg ký ngày 17-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp thuộc Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký 17-7.

Bà Mai Thị Thu Vân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Nam.

Văn phòng Chính phủ có tân nữ Phó chủ nhiệm 50 tuổi - Ảnh 1.

Tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân - Ảnh: VGP

Bà Mai Thị Thu Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Hiện cùng với Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cơ quan này có 5 Phó chủ nhiệm: Nguyễn Cao Lực, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng và Mai Thị Thu Vân.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

D.Ngọc