Biệt đội taxi cấp cứu F0: “Luôn sẵn sàng khi thành phố cần!”

Ngọc Lý - Quốc Thắng