Căn cước công dân gắn chip điện tử có tính năng ưu việt gì?

Huỳnh Như - Lê Vĩnh