Video: Chủ xe gấp rút đổi biển số vàng trước thềm năm mới

Huế Xuân - Xuân Huy