Hiện nay mưa bão còn diễn biến phúc tạp, gió bão chuyển hướng đông nam với cường độ mạnh cấp 12-13 giật 15, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, gió bão đã càn quét làm nhiều cơ quan, đơn vị, trường học bọn tốc mái hư hại. Sóng biển cao tràn bờ ủy hiếp hàng trăm hộ dân ven đảo.

Clip bão nhấn chìm nhiều tàu ở Lý Sơn

Mưa bão kéo dài và diễn biến phức tạp đã làm cho 7 tàu cá công suất nhỏ neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền bị chìm, hàng chục tàu cá bị và đập gây hư hỏng nhẹ, gió bão cũng làm 5 cano chở khách tuyến đảo lớn đảo bé chìm tại Vũng neo trú ẩn vĩnh. Bên cạnh đó hàng ngàn ngôi nhà, trụ sở làm việc, trường học,công trình phúc lợi bị tốc mái, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập đo gió bão. Hàng ngàn cây xanh bị ngã đổ, mưa bão gây mất điện toàn huyện . Ngoài ra có gần 2 ngàn con cá bớp trọng lượng từ 0,5 - 5 kg chết bất thường.

Clip bão hoành hành Lý Sơn

Clip sóng biển dâng cao uy hiếp hàng trăm hộ dân dọc tuyến kè

Clip Lý Sơn hứng bão

Clip ngổn ngang khi bão đi qua

Clip ngổn ngang khi bão đi qua

Clip gió quần thảo Lý Sơn

Chùm ảnh tan hoàng khi bão đi qua

CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 8.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 9.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 10.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 11.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 12.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 13.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 14.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 15.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 16.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 17.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 18.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 19.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 20.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 21.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 22.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 23.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 24.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 25.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 26.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 27.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 28.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 29.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 30.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 31.
CẬN CẢNH: Bão số 9 tàn phá Lý Sơn khủng khiếp - Ảnh 32.
Văn Mịnh