Thông qua chuyến đi này, giúp đoàn công tác hiểu hơn về đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, điểm đảo và tích cực tuyên truyền về biển đảo, tham gia các hoạt động của phong trào “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, do Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức, với lộ trình Nhà giàn DK1-10, đảo Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc và Phú Quốc.

Chuyến hải trình mang tình hậu phương đến biển đảo Tây Nam

Quang Liêm