Hành trình triệt phá đường dây làm xăng giả cực "khủng"

Xuân Hoàng - Nguyễn Tuấn - Mỹ Uyên - Thanh Long