Nhờ bão số 16 (Tembin) không vào nên trưa 26-12, những người dân nơi đây là số dân sơ tán cuối cùng ở miền Tây đã hối hả trở về nhà trong niềm vui sướng, nhẹ nhõm.

Những người dân cuối cùng ở miền Tây hối hả trở về nhà sau bão số 16 (Tembin)

CÔNG TUẤN - DŨNG BẢO