Một số trường tiểu học tại quận 12 (TP HCM) đã bắt đầu điều chỉnh giờ vào học muộn hơn so với trước.

Ngọc Lý - Quỳnh Trâm