Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc-xin Covid -19: cần lưu ý gì?

Xuân Huy - Quốc Thắng