Ngày 31-1, một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết đã giao các cơ quan chuyên môn thực hiện việc xóa tên khỏi danh sách đảng viên và hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam.

"Việc xóa tên và hủy bỏ các quyết định sẽ được thực hiện trong tháng 2 để đầu tháng 3 báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) như chỉ đạo" – vị này cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hình thức xóa tên khỏi danh sách đảng viên được áp dụng theo Quy định 29-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương, ban hành ngày 25-7-2016 về thi hành Điều lệ Đảng.

Việc xóa tên đảng viên ông Lê Phước Hoài Bảo được thực hiện ra sao? - Ảnh 1.

Ông Lê Phước Hoài Bảo

Theo Điểm 11 (11.1) của Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-9-2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, việc xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên được áp dụng như sau:

a) Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.

Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.

b) Chi bộ, Đảng ủy bộ phận (nếu có), Đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách (được nêu tại Điểm 4 (4.6) của Hướng dẫn 01-HD/TW).

Điểm 4 (4.6) của Hướng dẫn 01-HD/TW hướng dẫn thủ tục xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách như sau:

a) Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

b) Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

c) Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

d) Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

Như vậy, ông Bảo phải làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ nơi ông Bảo đang sinh hoạt thuộc Đảng bộ Sở KH-ĐT. Cơ quan có thẩm quyền xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với ông Bảo là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Việc hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng đối với ông Bảo sẽ được thực hiện sau khi đã xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, UBKTTƯ vừa qua kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Việc xóa tên đảng viên ông Lê Phước Hoài Bảo được thực hiện ra sao? - Ảnh 3.

Ông Lê Phước Thanh được xác định vi phạm rất nghiêm trọng

Sau khi UBKTTƯ yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xóa tên khỏi danh sách đảng viên và hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng đối với ông Bảo, cuối tuần qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bảo.

Ngoài ông Bảo, UBKTTƯ kết luận cha ông Bảo là ông Lê Phước Thanh, nguyên bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có những vi phạm rất nghiêm trọng; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, đương nhiệm vi phạm nghiêm trọng.

Mới đây, ông Thu và ông Toàn bị UBKTTƯ kỷ luật hình thức cảnh cáo. Riêng ông Lê Phước Thanh UBKTTƯ đề nghị Ban Bí thư xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Trần Thường