Nghị quyết của Quốc hội (QH) giao Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và các tổ chức, cơ quan liên quan rà soát các dự án luật và các văn bản pháp luật khác để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành kịp thời, đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong CPTPP.

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu (ĐB), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh đến nay, đã có đủ 6 nước phê chuẩn thông qua CPTPP để hiệp định có hiệu lực. Việc QH phê chuẩn CPTPP tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV là thời điểm phù hợp, thể hiện cam kết chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, khẳng định vai trò, vị trí của nước ta trong khu vực và thế giới.

Về việc đánh giá tác động, lấy ý kiến các nhóm đối tượng chịu sự tác động, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng hồ sơ và báo cáo thuyết minh của Chính phủ đã đánh giá tác động của CPTPP toàn diện về chính trị, an ninh, chiến lược đối ngoại, kinh tế, xã hội. Trong quá trình đàm phán hiệp định, Chính phủ đã lấy ý kiến rộng rãi các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp (DN). Các bộ, ngành, địa phương cũng tổ chức nhiều hội thảo cung cấp thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý từ các tổ chức, DN, người dân.

Ủy ban Thường vụ QH cho biết các ý kiến đề nghị Chính phủ giải trình cụ thể hơn về vấn đề cho phép thành lập tổ chức của người lao động (NLĐ), bảo đảm được vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời có biện pháp ứng phó trước thách thức đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam. Giải trình, Ủy ban Thường vụ QH dẫn báo cáo của Chính phủ cho thấy CPTPP không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động mà chỉ khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động đã được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.

"Các quốc gia thành viên CPTPP đều có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực thi, trong đó có việc cho phép thành lập tổ chức của NLĐ tại DN. Các tổ chức của NLĐ tại DN phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước sở tại, phải đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không được phép tiến hành bất cứ hoạt động nào có khả năng xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không được tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài tôn chỉ, mục đích và điều lệ hoạt động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền" - báo cáo giải trình do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trình bày nêu rõ.

Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại nhìn nhận việc thành lập tổ chức đại diện của NLĐ tại DN bên cạnh hệ thống của Tổng LĐLĐ Việt Nam có thể tạo ra một số thách thức. Đồng thời, đây cũng là cơ hội, động lực để Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn trong điều kiện mới của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phương Nhung