Ngày 1-6, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, cho biết đang giao các phòng chuyên môn rà soát lại toàn bộ hợp đồng lao động đối với các GV hợp đồng, xây dựng phương án chi trả các chế độ đối với các hợp đồng lao động.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản hướng dẫn UBND huyện Krông Pắk xây dựng phương án hỗ trợ cho các GV thanh lý hợp đồng. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã hướng dẫn huyện lập phương án sử dụng lao động đối với GV chấm dứt hợp đồng lao động.

Trước mắt, UBND huyện Krông Pắk giao các phòng chuyên môn tổng hợp kinh phí đã chi tiền công đối với các GV hợp đồng từ khi có hợp đồng lao động đến nay; lập phương án chi trả tiền công cho người lao động và các loại kinh phí hỗ trợ, chế độ theo quy định; lập phương án nguồn tiền chi trả đối với GV khi chấm dứt hợp đồng; tham mưu cho UBND huyện lập các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định; lập phương án tạo việc làm sau khi thanh lý hợp đồng.

Theo bà Trinh, việc rà soát, phân loại, tổng hợp từng loại hợp đồng mất khá nhiều thời gian vì có nhiều dạng hợp đồng và thời gian đã quá lâu, có những trường hợp ký hợp đồng lao động từ năm 2006. Sau khi tổng hợp, UBND sẽ tiếp tục báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Đối với trách nhiệm để xảy ra tình trạng dôi dư 500 GV, trước đó, ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Thành Dũng - Bí thư Huyện ủy, đã bị kỷ luật hình thức khiển trách; ông Nguyễn Sỹ Kỷ - nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, bị kỷ luật cảnh cáo. Bà Trinh cho biết ngoài các cán bộ thuộc quản lý của tỉnh đã bị xử lý trách nhiệm, huyện Krông Pắk cũng đang làm rõ trách nhiệm để xử lý nhiều cán bộ thuộc các phòng chuyên môn, hiệu trưởng các trường học trong việc tham mưu, đề xuất ký hợp đồng lao động dẫn đến dôi dư số lượng lớn.

"Huyện Krông Pắk cũng thông báo kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với cả những người đã nghỉ hưu với quan điểm xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm" - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk Ngô Thị Minh Trinh nói.

C.Nguyên