Theo tin từ Ủy ban Kiểm tra trung ương (UBKTTƯ), từ ngày 28 đến 30-5, UBKTTƯ đã họp kỳ 26 xem xét, kết luận một số nội dung. Đáng chú ý, trong đó có vụ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG (gọi tắt là AVG).

Phê duyệt dự án trái quy định

Theo đó, UBKTTƯ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Vụ MobiFone mua AVG: Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông vi phạm rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo trả lời báo chí về vụ MobiFone mua AVG vào chiều 2-6 Ảnh: THẾ DŨNG

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Kết luận thanh tra số 355, ngày 14-3. Qua kiểm tra cho thấy: BCSĐ Bộ TT-TT chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ TT-TT và MobiFone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của TTCP về dự án trên.

Theo UBKTTƯ, ông Nguyễn Bắc Son - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT - chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Bắc Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm.

Đối với ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT - UBKTTƯ kết luận trong thời gian giữ cương vị ủy viên BCSĐ, thứ trưởng, ông Tuấn cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT ngày 21-12-2015 của Bộ TT-TT phê duyệt dự án và một số văn bản liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT từ tháng 4-2016 đến nay, ông Trương Minh Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Hồng Hải - ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ TT-TT - cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.

Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT-TT, có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ TT-TT lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án.

Phải xem xét xử lý kỷ luật

Cùng với tập thể và các cá nhân nêu trên, qua kiểm tra, UBKTTƯ kết luận: Ban Thường vụ Đảng ủy MobiFone đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để MobiFone có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Lê Nam Trà - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) MobiFone - có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV tổng công ty trình Bộ TT-TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định.

Ông Cao Duy Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone - có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV tổng công ty trình Bộ TT-TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định.

Những vi phạm của BCSĐ Bộ TT-TT, của ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy MobiFone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của MobiFone, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ TT-TT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong dự án này có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương. UBKTTƯ yêu cầu BCSĐ, Đảng ủy và lãnh đạo các cơ quan nêu trên kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKTTƯ. 

Sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5-2018 tổ chức ngày 2-6, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết về vụ MobiFone mua AVG, TTCP đã có kết luận, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo kết luận của TTCP.

"Kết luận của UBKTTTƯ cũng sẽ tiếp tục được thực hiện, Chính phủ sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo. Về thời hạn xử lý, các cơ quan thực hiện kết luận của TTCP đang làm. Còn kết luận của UBKTTƯ thì đương nhiên phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, trong đó có cả Văn phòng Chính phủ cũng phải làm" - ông Mai Tiến Dũng khẳng định.

Trước đó, ngày 14-3, TTCP đã thông báo kết luận thanh tra toàn diện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG. Theo TTCP, đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng. Cơ quan này kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra để xem xét, khởi tố điều tra.

M.CHIẾN - B.TRÂN

Tại kỳ họp 26, UBKTTƯ đã xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bạc Liêu, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy khối các cơ quan trung ương; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. UBKTTƯ đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Tại kỳ họp này, UBKTTƯ cũng đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền 1 trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật 1 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư; cho ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

Thế Dũng