Đây là chương trình “đào tạo giảng viên lái xe an toàn” đầu tiên nhằm phát triển một đội ngũ giảng viên nòng cốt bao gồm những cán bộ phụ trách đào tạo của TMV và Cục CSGT. Được đào tạo bởi chuyên gia đào tạo lái xe an toàn hàng đầu cùng các tài liệu tiêu chuẩn của TMC, đội ngũ giảng viên nòng cốt này sẽ trở thành các “chuyên gia lái xe an toàn”, có khả năng hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng và ý thức về lái xe an toàn đến với người điều khiển ô tô tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên TMV phối hợp với Cục CSGT thực hiện chương trình này nhằm nâng cao và cải thiện vấn đề an toàn giao thông. Chương trình sẽ tập trung vào những nội dung chính như sau: Phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt để hướng dẫn và đào tạo những kiến thức, kỹ năng và ý thức lái xe an toàn cho người điều khiển ô tô tại Việt Nam; tổ chức các khóa đào tạo lái xe an toàn cho các thành viên của TMV, Cục CSGT và cộng đồng.

Trong năm 2015, đội ngũ giảng viên nòng cốt này sẽ bắt đầu đào tạo nội bộ cho các thành viên của TMV và Cục CSGT. Sau đó, chương trình đào tạo sẽ được tiếp tục mở rộng.

K.Thùy