Video: Đại diện VKSND TP Biên Hòa xin lỗi người oan sai - ông Nguyễn Văn Túy và phát biểu "độp" lại VKS .

Quốc Chiến