... Có tình trạng đại gia, đại ca làm hư hỏng cán bộ, trong đó có cán bộ to, làm méo mó mối quan hệ đạo đức xã hội, thậm chí vi phạm pháp luật khá phổ biến nhưng mình chưa quan tâm đúng mức. Tôi nghiệm lại mấy ông lớn đều có tội lớn của đại ca cả nhưng đối tượng đó còn ngoài vòng pháp luật. Đối tượng này thấy ít người nhắc đến nhưng dư luận xã hội còn nặng nề.

(...) Tôi gặp nhiều bị cáo, tù nhân, được biết một số cán bộ nhân danh Nhà nước để điều tra, thẩm vấn, xét xử, nhưng chưa được khâm phục vì phong cách, thái độ, trình độ, nên việc lựa chọn thẩm phán xét xử với các vụ án phải hết sức lưu ý".

(Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, ông VÕ TRỌNG VIỆT - nêu ý kiến về báo cáo phòng, chống tham nhũng của Chính phủ năm 2017 tại phiên họp chiều 19-9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

NLDO