Một lãnh đạo có tới 4, 5 bằng: Sao phải nhiều bằng đến thế?

Từ vụ nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk sử dụng bằng cấp 3 của chị gái đến 1 trưởng phòng cảnh sát ở Lai Châu dùng bằng giả cho thấy mặt tiêu cực trong đời sống xã hội quá “sính” bằng cấp.

Một lãnh đạo có tới 4, 5 bằng: Sao phải nhiều bằng đến thế?