"Giấy khen là vật lỗi thời của giáo dục tiểu học"

"Giấy khen cho học sinh tiểu học ngày nay rõ ràng đã mất hết ý nghĩa. Vì thế, nhận giấy khen, trẻ không vui. Nhưng không nhận được giấy khen, trẻ khổ sở, tổn thương...

"Giấy khen là vật lỗi thời của giáo dục tiểu học"
Xem thêm