Khi người chống tham nhũng "nhúng chàm"

Theo ông Nguyễn Túc, tham nhũng xuất hiện từ địa phương đến Trung ương, ở tất cả lĩnh vực, ngay các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong hơn 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý vừa qua, ngành công an có rất nhiều.

Khi người chống tham nhũng "nhúng chàm"
Xem thêm