Cựu giám đốc công an tỉnh nhận xe sang: "Đó là hối lộ trá hình"

"Không chỉ ở Cao Bằng mà thời gian qua, tôi còn được nghe nhiều thông tin về những món quà tặng tiền tỉ khác. Đó chính là hối lộ trá hình dưới danh nghĩa quà tặng và chúng ta cần phải hết sức lên án...

Cựu giám đốc công an tỉnh nhận xe sang: "Đó là hối lộ trá hình"