HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

World Cup 2022

Chủ tịch Quốc hội: "Có trường hợp vừa khen xong đã phải xử lý!"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần khắc phục chuyện kể cả trong thi đua khen thưởng cũng như “chạy” danh hiệu, bằng khen, giấy khen, “chạy” anh hùng...

Chủ tịch Quốc hội: "Có trường hợp vừa khen xong đã phải xử lý!"
Xem thêm