"Để huấn luyện được cán bộ, tôi đề nghị lập Viện Đạo đức học, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Viện này sẽ dạy cán bộ đạo đức và những chuẩn mực đạo đức trong Đảng. 

Giảng viên thì phải tuyển chọn những người mẫu mực về để giảng dạy".


PGS-TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, phát biểu tại hội thảo khoa học quốc gia "Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" sáng 18-10. 

NLĐO