Phim về Truyện Kiều: Không hay cứ ném đá! - Ảnh 1.
Ảnh Tiền Phong


"… Chúng ta phải thấy nền điện ảnh đang âm tính. Một tác phẩm như thế mà mấy chục năm nay mới có người làm. Thế giới mà có tác phẩm như Truyện Kiều thì họ làm chục lần rồi, mỗi người làm một cách khác nhau.

Đừng bao giờ nghĩ tôi đại diện cho một nền điện ảnh, đại diện cho dân tộc và làm Kiều. Tôi chỉ là một cá nhân Lưu Trọng Ninh làm phim về Kiều, có thể thất bại, có thể thay đổi điều gì đó. Quan niệm như thế giản dị hơn nhiều. Không ai đại diện cho ai. Đừng khoác lên vai đạo diễn những trách nhiệm như thế. Chỉ biết rằng tôi hứng thú với đề tài đó, tôi làm. Các bạn cứ ném đá, hay các bạn xem không hay thì thôi. Sẽ có người sau tôi làm hay hơn, nhưng tôi là người đầu tiên".

(Đạo diễn LƯU TRỌNG NINH cho biết trên Tiền Phong số ra ngày 9-10 về ý tưởng làm phim về Truyện Kiều).