... Và một ý nghĩa nữa đau lắm, chứ không phải đơn giản, mặc dù đã không còn chức đó nữa nhưng về hưu mà bị truy cách chức đó, đau khổ lắm! Chúng ta hiểu những đồng chí đó không đơn giản chút nào, bao nhiêu quan hệ, gia đình, con cái, thân bằng quyến thuộc, đồng chí, đồng nghiệp, anh em, chưa nói tới làng xóm, thậm chí tới ngoài dân, đi chợ người ta còn nói cái ông này sai phạm bị cách chức nó đau khổ lắm. Cái ý nghĩa là ngay cái chỗ đó.

Một vấn đề nữa, phát biểu của nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đó là quyền của ông ta, ông ta muốn nói thế nào xã hội thì xã hội sẽ đánh giá. Và rõ ràng khi ông phát biểu rồi thì xã hội lên án và chắc chắn ông ta sẽ cảm thấy quá hổ thẹn với lương tâm mình. Lẽ ra nên nói một câu khiêm tốn, tôi rất là hối hận…

Thay vì nói một câu khiêm tốn thì nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lại nói như vậy. Tôi cho rằng đó là một cách ứng xử không có văn hóa, thiếu trách nhiệm, mình đã làm ra hậu quả như thế rồi nói như thế là thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Đây là nhận xét của tôi. Tôi cũng giống như cử tri vừa nói, nghe rất khó chịu".

(Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN phát biểu khi tiếp xúc cử tri ngày 27-9, đăng trên Pháp luật TP HCM).